1. Дата запису: 21 липня 2020 року;

2. Місце запису: село Боромля Тростянецького району Сумської області;

3. Хто записав: Коцур Юлія Олексіївна, завідувач Інформаційно-видавничого відділу Національного музею Голодомору-геноциду;

4. Респондент: Опара Марія Петрівна, 21 жовтня 1927 р.н., народилася в селі Боромля Тростянецького району Сумської області;

5. Транскрибація запису: Базько Софія;

Під час Голодомору 1932–1933 років проживала в селі Боромля Тростянецького району Сумської області.

(при розшифровці матеріалу з диктофону, збережено мову респондента)

Бабуся представтеся, як вас звати, як ваше прізвище?

Опара Марія Петровна.

Коли ви народилися?

Тисячу дев’ятсот двадцять сьомого, двана… двадцять первого жовтня.

Двадцять першого жовтня. А де ви народилися, тут у Боромлі?

У Боромлі…

І все життя прожили у Боромлі?

(Киває) все життя…

А ви пам’ятаєте про своїх батьків, яке в них було господарство, як їх було звати?

Пам’ятаю, аякже…

Як вашого батька було звати?

Петро… мама Ольга… Петро Андрійович.

А, прізвище? Фамилія?

Юрченко…

Юрченко?

 Юрченко… я Юрченкова була…(сміється)

  А якого року народження, він був?

…Тисячу вісімсот див’яносто… чи четвертого чи шостого… ото.

 Угу. А мама, яку було звати маму?

Мама Ольга Васильовна, тисячу де… вісімсот див’яносто шостого… на два годи вона…

  А яке в них було господарство до колективізації?

   … Не знаю…

  Не розказували, ні?

  Ні, ні, не розказували.

   А вони пішли в колгосп працювати?

   Працювали в колгоспі мама і тато… і я, і я працювала…

       Ну ви вже пізніше пішли працювати в колгоспі?

       У войну…

       У войну.

       У войну, вже на буряки ходила, та по п’ятнадцять год було… уже ходила.

       А ви пам’ятаєте, можливо, як ходили розкуркулювать?

       … Ні… цього я не пам’ятаю.

       Батьки нічого такого не розказували вам?

       Та ну… розказували, ну воно все забулось… казала свекруха… каже приходять, забірають зерно, а я заставляю дітей… бери жменю (показує руками) кидай отуди в куток, то ми колись визбіраємо… ото каже… отак виз… розбірали по хаті. Аа… це свекруха розказувала… а я, я вже цього… знаю шо ходили позбирали… то листя із мамаю здирали, та пампушки … пекла мама, та… та картохи в колхоз, у поле водили збірали мерзлі… давать не давали… оце померзли в колхозі… а тоді й водили люди… збірали.

       А розрішали збіжать, чи це тайком ходили?

       … Та… хто зна, хто зна, колоски казали шо гонили, як колоски збірали, тоді гонили… шоб не збірали, шоб не збірали, шоб не виживали…

       І дітей гонили?

       А знаю… дома… раньше ж у колхозі… сіяли жито, там люди для себе трошки… а воно ж ото голодовка… так посіяли ж того жита, і їсти ж нема чого. А тоді воно вже поспіло… іі батько ж уже і змолотив його іі… на жорно ж мололи раніше, накрутила мама і напекла таких перепічок… так вона… була у сто раз добріша тоді чим та парпоска… чим та парпоска… отакі голодні були, отаке воно було добре… дуже… отак уже…

       А у вас були діти…

       Ну, один маленьким умер, у сорок третьому, а це, оце вже померли, одному два годи, одному… одна я осталася.

       Аа, другий братик, він якого року народження був, як його звали?

       Перший був із… я з двадцять сьомого, а він з двадцять п’ятого, а я з двадцять сьомого… ііі ще один з тридцять п’ятого, з тридцять п’ятого.

       А той шо з 25-го як його звали?

       Ніколай… Микола, а той Іван.

       Іван. Так виходить шо вони тоже обоє пережили з вами Голодомор, всі діти пережили, хоч голодували, но в голод ніхто не помер?

       Померти, ні… в нас ніхто не вмер…

       Ага. А бабуся, дідусь, всі, всі вижили?

       Ну… ті вижили, ну не од голоду вони… дідусів… одну я бабушку тільки помню… ну вона вмерла вже… не, не в Голодомор… пізніше.

       Ага.

       А так їх не знаю нікого.

       А чи чули ви шо люди мерли від голоду, десь може…

       Таа…чула, чуть чула по словах… ну шоб я десь бачила когось вмерлого, ну я  мала була, цього не чула, ні… не бачила, по, по словам чую, чула, шо мерли…

       Ага, а чи розказували, де їх ховали тих людей?

       … Ні, хтозна… не знаю.

       Ага. Ачи можливо приходили люди  просити там їжу, ее шоб дали поїсти?

       До нас?

       Да.

       Ні… ні, не… знаю це вже, та коли це воно було чи в сорок сьомом ще був голод, да? Так із… приїзжали до нас. Ну в нас уже тоді воно, більше всього і зерно було, якесь там, міняли вони, приносили там разне тряп’я… аа мама вже там давала якийсь стакан зерна…

       А в 32-му, шось міняли?

       Коли?

       В 32-му, 33-му?

       Ні,ні…

       Шось міняли?

       Тоді, тоді ні за шо було ж мінять, у людей не було з чого.

       Угу.

       Тоді, ні.

       А може хтось своє кудись ходив мінять?

       … Може й ходили, хтозна.

       Ваші не ходили, ні?

       Ні… ні не ходили. А, а знаю в 47-му до до нас… приносили…

       Угу. Ачи, як ви, як вижила ваша сім’я, у колгоспі шось давали, чи може десь шось заховали? Як вони за рахунок чого…

       Таа… я і не знаю, знаю шо я… у яслах… тепер садік, а тоді ж ясла були. Так ото як той, спішиш тули там булочку… каждий день булочку давали… ото якусь.

       Угу.

       У яслах. А тоді ж давали… шо там… по двісті грам… зерна… двісті грам.

       Це двісті грам…

       Тоді, тоді трудодні були… виходювали…

       Двісті грам на день?

       … Нуу.

       Чи в місяць?

       … Ні, воно ж раньше було у колхозі трудодні… оце я одробила… може я заробила, або один трудодень, або півтора, а може два… ну які заробітки чи… хто його як воно було. І тоді вже на отой трудодень, давали двісті грам хліба. Получить батько, принесе там півмішка, ото таке, тепер уже тонами… а тоді…

       Ну це вже зерно давали після Голодомору мабуть?

       … Уже, вже, уже після Голодомору…

       А коли?..

       Тоді, ніхто… не давав, тоді… я не знаю, чи тоді колхози були чи… та були ж і тоді колхози.

       А в 33-му батько і мати в колхозі працювали?

       Працювали (киває головою).

       І не давали плати ніякої?

       І не давали… а ото розживуться десь… варили ще ті, ото бурячні сємена, знаєте, такі бурячні сємена.

       Ага.

       І ото вкине мама… і вони киплять і киплять, киплять… цілий день кипить і тверде… і їсти нада, таке ввіді каші… воно ж тверде таке… а не знаю.

       Угу. А чи можна було колоски в полі збирати, після збору урожаю?

       Таа… крадькома ж і збірали, як бачуть шо їде якийсь об’їщик, тікають… тікають.

       Ага. А як зловлять, то шо?

       Та хто зна шо… одбирали, та й собі забірали… шо багато.

       А чи помагали люди один одному, може хтось із родичів помагав, якимись ділився продуктами?

       … Не помню я… не знаю… чи нам хто шо давав, чи… Знаю шо, як ну це вже мабуть у 47-му, шо не було нічого їсти… а друга жен… жінка… ходила на роботу в неї було, було… квасоля, вона садила квасолі багато, так вона ото як напече квасольників ( показує руками)… пирогів…  то ото й мені давала… та такий добрий був.

       Це в 33-му? Да?

       Ні, у сорок, сорок сьомому.

       А в 47-му?

       В 33-му я ж мала була… не ходила… ( щось тихо говорить).

       А чи… помирали люди в селі, казали, чи не казали, багато, мало, чи ніхто нічого?

       Хтозьна… я непомню, шоб оце, тоді казали, шо ото померла… ні, не помню (щось тихо говорить).

       А чи виїздили люди із села, можливо виїздили там, у пошуках їжі, чи заробітку?

       Таа… може, наші нікуди не їздили, ні…

       А чули ви про випадки людоїдства в селі?

       … Ні, не… чуть було…

       А щоб їли можливо, там… пропавших тварин… коней, корів?

       Ну хтозна, хтозна… не знаю, не помню я…

       А чи були у вас жорна тоді?

       Були…

       В 33-му були жорна, да?

       Були… і ступи були, ступа і зараз є, шо товкти ( показує руками)… отак… не жорна а…

       Ага. Так оце ще з 33-го вона осталася?

       Та ні вже після того, вже мабуть зробили її… а жорна нема, нема… жорно… у нас був такий хазяїн ,там один, шо зробив жорно, ото, до його ото вже тоді ходили, там отож давали в колхозі [02:42] ( не чути слово), так ото я… мене посилала мама… оце возьми зерна і піди до його змели… ото йому за те шо він змеле, йому… там стаканчик тільки давали, а ото на те шо змолили… ото пекли ліпьошки, підмішували там… хто рижі, то жовтили, шоб більше…

       А у вас своїх жорен не було?

       … Були.

       Були?

       Були.

       Були, а чого тоді ходили до нього?..

       Таа… я, якось не знаю…

       …Чи кудись може ділися вони?

       І шче, і в піїсятому годі я заміж вийшла, так ще [00:35-00:39] ( не чути фразу), у багатьох тоді було, каждий для себе…

       Ну це вже після Голодомору вони були, да?

       Уже після…

       А під час Голодомору були жорна, чи ні?

       Та…конєшно шо були, бо Голодомор, то тоді нічого молоть було, а вже як стали потрошку давать у колхозі… тоді вже отойшло… робить.

       А як ви думаєте, чому був Голодомор?

       Таа… хтозна чи… такі були дуже богаті люди, умні, та зробили його шоб померли… шоб померли… тепер ото болєзні та мруть, а тоді з голоду мерли.

       А він був штучним, чи може поганий врожай тоді був… у той рік?

       …Ні Голодомор був того шо, були оті ж актівісти і вони забірали у людей зерно, люди вже не голодували, а то ж ходили ото і шукали у горшках і де, де заховане, і шукали і забірали, якби ж не забірали то б і не голодували  ж би так люди…

       І кули вони його дівали?

       А хто його знає.

       Не знаєте?

       Для себе ж виручили… чи може главні були шче, так здавали їм туди… хто зна…

Читати далі…
Свідчення про Голодомор
Карта місць масового поховання жертв Голодомору-геноциду