1. Місце запису: місто Суми;
  2. Дата запису: 26 липня 2005 року;
  3. Хто записав: завідуючою відділення соц.-побутової реабілітації Котенко Інною Павлівною;
  4. Респондент: Бугайченко Микола Іванович, 07 грудня 1926 р.н., народився в м. Суми.

Під час Голодомору 1932-1933 років проживав в місті Суми.

(при розшифровці матеріалу з диктофону, збережено мову респондента)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932 – 1933 роках?

Я вас слухаю… Пам’ятаю добре. 5,5 мені було тоді років.

Які, на Вашу думку, могли бути причини голоду – неврожай, засуха, податки?

Засуха і неурожай були. А ще влада відбирала мовби злишки, а мій батько їздив у Бєлгород, купив 2 пуди муки, привіз у Суми і його відібрали. Сказали, шо він спекулянт, посадили в ДОП.

Якщо відбирали в людей вирощене в полі, городі, то хто це робив?

Ну, я добре не можу Вам сказати, того шо я не в курсі дєла: хто там відбирав, коли. Но чув, шо були такі, в кого розкулькулювали і забирали ізлишки. А хто… Ну…міліція, в основному.

Чи були винагороди від влади за донесення на сусіда?

Ой, тоді було дуже багато такого шо… наговарювали друг на друга і сажали. Це було дуже багато, часто. Я не пам’ятаю.

Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали якісь документи на збирання продуктів?

Ну, іногда були в них якісь документи, якісь пред’являли… а вообще, люди не розбірались – чи є, чи нема.

Чи застосовували до людей покарання: побиття, висилання, арешти?

Ну…я помню случай, Павлюченко був такий, вродє розкулькулений, жив на квартирі по сосєдству, і до нього прийшли і арестували. Вопрос в том, шо він сказав: «гарні люди повмирали, а паразити остались». І його на другий день ноччю забрали і більш його не бачили.

Чи мали зброю ті, хто ходили відбирати хліб у людей?

Я Вам не можу сказати цього.

Як люди боронилися?

Ну… і уже, якби сказати, цепочка людських слов, уже як знали, шо ідуть, як облава всьо равно, шо ходять по хатах туди-сюди і значить, хто ховав, хто утікав. Но…я такого сам лічно не бачив і не знаю, бо був маленький.

Чи можна було приховати якусь частину зерна, продуктів, овочів?

Ну, якщо в кого було, то може й мог заховать. Були тако розказували, під пол закапували, в подвали, в погреба в кого там були, шоб не забрали, значить.

Хто і як шукав заховані харчі?

Ну, я же не знаю. Того шо я був маленький, я не можу Вам сказати. А вообщє, чуть чув, шо спеціальні бригади ходили відбирати злишки…

Скільки їх приходило до хати?

Ну…обично 3-5 чоловік.

Де можна було заховати продукти харчування?

У подвалах, погрєбах, закопували.

Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?

Я не можу Вам цього розказати, бо… одне тільки знаю, бо коли вже… забили хату і виїхали в село Будилки, Лебединського району, там строїли батько на роботу, Будильський спиртзавод, і… при колгоспі нам дали поганеньку корову. Ми цю корову кормили, стала давать молоко. Дала телятко – корову в нас назад забрали.

Збирали лише продукти харчування чи й інші речі – одяг, рушники, худобу, тощо?

Ну, я Вам не можу цього всього розказати, тошо я маленький, я не бачив…

Що таке «закон про п’ять колосків»? Чи чули Ви про нього?

Ну, чув. На полі залишались після жатки хліба, залишались колоски і ці колоски ходили собірали. Но ці колоски приховували, шоб їсти. І якщо председатель, ілі як там, староста, відбирав їх, то людей сажали.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залишки городини?

Мені прийшов районі прошлогодня мерзла картошка. Вона така, як … біла, як крохмаль, і розталкували, і добавляли присівки, товкли, крутили зерно. Батько зробив таку (…), як тертушка (…)

Хто охороняв поля і комори?

Я не можу Вам розказати це.

Чи люди хотіли добровільно йти в колгосп?

Я казав уже, шо ні, не всі, но надо було.

Чи змушували йти людей в колгосп?

В колгоспи ішли, но не всі добровільно. Прийшлось. Хоч-не-хоч, а іти треба було. Так розказували. Я сам не можу вам розказать.

Де переховували худобу?

В посадках, в лісі.

В який час ходили забирати у людей зерно?

Я Вам не можу розказати і коли, шо, як було, тому шо я був маленький, це раз. А так розмовляли сусіди: у того корова була, бичок був, так прийшли забрали вдень.

Скільки разів приходили до хати?

Були оці доносчики, дуже багато було, шо один на одного наговарювали і відбирали. Кажуть: «Петра посадили, а Іван іще не сидів, давай і його посадили».

Коли почали люди помирати від голоду?

З голоду помирати стали, того шо нічого їсти було. Я трішки помню це осінню, 32 рік. Приіжали із села (…), оставляли коняку у нашому дворі, скуповувались.

Що було з малими сиротами, чи ними опікувалась держава?

Дуже багато було безпризорних, сирот. Болтались вони в основному по базару, просили копійку, по вокзалах… Ну, їх ловили, забирали в інтернати… Це для мене дуже тяжкий вопрос, я не можу розказать.

Хто не голодував в селі і чому?

Були зажиточні люди, торговали по магазинах. Вони мали і гроші, вони мали золото, серебро. В торгсін ходили вони покупали, міняли. Вони були довольні.

Хто зумів вижити?

Вижити могли ті, хто мав золото, серебро. А я же Вам розказував: забили хату, їсти нічого, голодні виїхали в село Будилки, Лебединського району. Там устроїлись на роботу і в столовій давали поїсти галушки такі, як квадратні, чорні.

Чи допомагали люди одне одному виживати?

Було допомагали. Ділились, помагали. Я, напрімєр, в 6 років пас гусей, за це мені давали поїсти і шо-нібудь додому ще приносив. Було тяжко.

Які засоби вживали до виживання?

Шо я можу розказати, як мені було 6-7 літ. Канєшно, хто як… в селі були багаті люди, шо мали город, чи шось якийсь участок, і своє картошка чи буряк, морквина, тим легше. Було, а як одна хата і сарайчик, маленький садочок, то там тільки шо? Яблука, слива.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які менше голодували? 

До крьосної ходив. Вона завжди покормі і дасть ілі картошину, ілі очистки. Вона спеціально чистила покрупніше картошку, шоб можна було варить їсти.

Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?

Кропиву, лободу, спориш, листя липи – оце я їв. Перепічки пекли з них. Добавляли отрубів чи якесь натерте зерно.

З яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу?

Я ж казав. Кору не їли.

Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали в їжу?

Ну, ролзающих я не знаю, а котів їли. Котів, собак їли. Горобців, їх трудно було. Но було, шо сито ставили, підставляли паличку і насипали туди зерна, і ловили.

Чи можна було щось купити чи виміняти в місті?

Не можу цього детально розмовляти на цей вопрос, тому шо я був ще малий. До мене воно не зовсім…

Чи був голод в місті?

В селі більший голод був, но в городі тожє дошли ми до ручки. Наша сім’я винуждэна була забить хату і виїхать, шоб шось хоть якось прожить.

Чи знаєте що таке «торгсін»?

Торгсін знаю добре. Це біля Собора був магазин такий, де за золото, серебро можна було купить все: там і біла мука-крупчатка, і масло, і сахар. Чого тільки не було. Все можна було… Збирали кольца, серги, з ікон, як де було золото, все туди односили.

Скільки людей померло в селі? Чи є такі відомості?

Я бачив у місті, як на підводи ложили і одвозили.

Чи відомі випадки людоїдства у Вашому селі?

Людоїдства я сам не бачив. А сестра, яка жила в Харькові, розказувала, на костилях ловили дітей і кормили поросят. Інвалідів їли под видом больних, занімались крахобарством.

Де і хто хоронив померлих від голоду?

Хоронить не способні були: ні викопать, ні похоронити, а так уже: під’їжала команда, забирали, одвозили. А куди їх возили, куди складували, я цього не знаю. Бригада спеціальна була зроблена.

Чи платили тим, хто займався похованням померлих? 

Не знаю. Я цього не можу сказати.

Чи відомі у Вашому селі захоронення людей, померлих від голоду?

В селі я вже попоже був, розказували в Штеповкі, в Гратові прийшлось в війну їздить мінять. Це мені було 14-15 років, і я вже це все пережив.

Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», «Зелені свята»?

В церкві просвири ставили, а так не особо знаю. У нас була дуже добра бабушка, ми чим могли помогали, а потім вона виїхала у Харків, жила домработніцей в одной єврейки…

Чи згадують і поминають померлих з голоду в церкві?

Кажуть, шо в місті не було голода. Я сам не вірю. Сам на собі іспитав голод, коли терли оцей зернину якусь, їли пампушки, які пекли, шо вони зозвалювалися.

Чи є у Вашому селі церква? До якого патріархату вона відноситься?

Була. Не знаю зараз.

Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники померлим від голоду?

Не знаю пам’ятники. Уже може зараз якісь пам’ятники роблять, а тоді пам’ятників ніяких не було.

Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-1933 рр? Зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям, онукам?

Хто пережив війну, бачив із старшинь, ті розуміють, шо був голод, а другі кажуть: не розказуй, дід, сказок. Конєшно розказую, вони все знають.

Кого Ви вважаєте винним в загибелі багатьох людей?

Винна влада. Раз голод був іскуствєнно зроблений, оце і вся вина. Ето було штучно. Трудно було, неурожай, недостаток, но можна було хоча б за свої гроші шось купити в Бєлгородськой області можна було купити, а в Сумах – нельзя.

Читати далі…
Свідчення про Голодомор
Карта місць масового поховання жертв Голодомору-геноциду