1. Місце запису: село Солоне, Вогнянського району, Запорізької області;

2. Дата запису: 7 серпня 2021 року;

3. Хто записав: Коцур Юлія Олексіївна;

4. Респондент: Борисенко Олександра Андріївна, 31 серпня 1925 р.н., народилася в селі Новоолександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області;

5. Розшифровка аудіозапису: Муллакаєва Андріана Степанівна;

 Під час Голодомору 1932-1933 років респондент проживала в селі Новоолександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області.

(при розшифровці матеріалів, збережено мову респондента)

Представтеся, будь ласка, як Вас звати?

Мене? Алєксандра.

А по батькові?

Андрєєвна.

А фамілія?

Батькова, да?

Ваша фамілія.

А счас?

Да.

 Борисенко. Алєксандра Андрєєвна Борисенко.

А коли Ви народилися?

В двадцять п’ятом году.

А якого числа і місяця?

В августі, вроді, вро…в августі тридцять первого числа.

Ага. Можете розказати про своїх батьків. До колективізації як вони жили?

Батько… ну батьки були в колхозі Сирогодського району, село Нова Алєксандровка.

А Ви народилися тоже в тому селі?

Да.

Якого району Ви сказали, Новоолександрівка, якого району?

Сироготского.

А яка це область?

Херсонска. А область? Сироготский район… Херсонська область, Сироготский район.

Як звали вашого батька?

Андрій.

А прізвище?

Андрей Фьодорович

Андрєй Фьодорович, а прізвище? Фамілія?

Гончаров.

А якого він року народження був?

 Ой, він дуже давно…Ви знаєте, я й не можу сказать.

А як маму звали?

Іріна Порфіровна.

А яке в батьків було господарство?

А галашки.

А що таке галашки?

(Посміхається) Ну бідні. Це ж представляєте у тих годах, колхозніки.

А до колхозу в них було хазяйство?

Ну корівка.

А крім корівки? Кінь може був?

Ні. Кури.

Кури?

Да-а.

А свині були?

Да, навєрно, ж були. Я не… мене тоді ж ще не було коли, коли вони…жили. Я в двадцять п’ятом году родилася. І тоді батько поїхав на Донбас. Він більше був на Донбасі.

А чого він поїхав на Донбас?

Робить.

А в колгоспі не було роботи?

Ну він не схотів колхозі.

А коли колгосп організовувався, худобу не забрали у колгосп?

А в їх і не було….корівка була. Нє.

Корівку не забрали?

Нє.

А земля була?

Нє, тоді ж колхози були.

А до колхоза була земля?

Нє, він тоді був у батьків, не було.

А коли колхози почали організовувати, люди добровільно йшли туда, в колхоз?

Да , да. І добровільно, і прінудітєльно.

А батьки ваші пішли чи не пішли в колгосп?

Ні, мої батьки, батько поїхав в Донєцк, а мама батракувала по людях.

А скільки у вас дітей було?

Багато – десятеро.

А Ви пам’ятаєте як їх звали?

Пам’ятаю.

Назвіть.

Перший був Павло.

Якого року народження Павло?

О, я не знаю.

Ну називайте імена.

Павло, Лєна, потом одна Марія, друга Марія…а тоді я родилася…

А менші Вас були діти?

Були.

Як їх звали?

Юра

Стойте… Це Юра уже в мами був, був Юра…

Не пам’ятаєте менших?

Нє.

А чого є. Ніна, Рая, Валя.

Так Ніна, Рая це ж

Це ж після вас.

Да.

Так менші.

Це ж Ніна і Рая були.

Юра бил, каторий в голад умєр. Шо в нєво, ви гаварілє, бил живот бальшой от голода, апух. Раскажитє, как ви єлі дохлих лашадєй.

А це я вже їла.

А розкажіть.

Гол, ми голодували…з Алєксандровки ми виїхали у  Донєцк. У Донєцке батько робив кучером. Батько робив там кучером, возив главного прораба по фамілії Шумілін. І в тридцять втором году ми із Донєцка виїхали. З тридцять второго года ми виїхали із Донєцка. Да. Батько сказав, шо буде война. І ми виїхали. Виїхали, приїхали ми в Мелітополь…

А Ви жили в Мелітополі в тридцять другому, да?

Нє, на Донєцке, в Донєцкє.

В Донєцкє жили в тридцять другому?

Да.

Ага. Голод Ви відчували? Голодували?

Ми у…приїхали із Донєцка, приїхали в Мілітополь, це станція наша. Ну як сказать, станція… і поїхали ми оце у Сироготскій район…Пересадку там робили. А тут задожділо і ми застряли у Мілітополі. Застрял… довгенько сиділи. Які були тряпки, ми сиділи там нєсколько, може й місяць, може й два. І у мами родився Мальчик Юра. Які були тряпки мама поміняла. І приїхали ми у Сирогосткій район…Слякоть, на роботу ніде було встроїться. У колхоз…пішли в колхоз. Приїхали в село Новоалєксандровку і батько пішов у колох. А тоді було так: як заробиш, тоді, на трудодні ж було. Скільки трудоднів заробив, стіки тобі дали, дадуть. Сидів батько тоді і рішив піти у Запорожжя. Пішов він у Запорожжя. Тоді не Запорожжя називалося, а Днєпрострой. Задожділо, грязь…і пішов він на Дніпрострой работать. Устроївся, я не знаю як воно в його, він поїхав тоді у село Бєлінька по Дніпру. Устроївся там, я не знаю ким він уже там работав, но работав він у Бєлінькай. І забрав він… пригласив маму, мене. І мама родила, у тридцять втором годє мама родила мальчіка Юру. Я була в садку, Юра був у садку. Годували ми. Кормили нас, я знаю, як виведуть нас у сад, у садку це вже. Ми собирали гнилі ягоди, у сад, садку. І мама поїхала в Запорожжя і мене забрала. Я була в Запорожжі. Ходили просили хліба у Запорожжі. А нас: «О, здорова, могла б ж робить». Ну і ма… в Запорожжі ми побули. Мама пішла на роботу встраюваться. Тоді строївся  Дніпро ГЕС. Тоді строївся Дніпро ГЕС. Давали по кілограм хліба там. Її не прийняли там, потому шо вона з дитиною була. І із ізвідтіль це було тоді шестой посьолок. І їй не прийняли, вона по… вербували тоді у совхоз… Гасновка, Гасановка це воїнстрой у Запорожжі, вона пішла у Гасановку. Її тоже не схотіли брать у Гасановкі. Пішли ми з мамой… і вона… мене забрала. І ми пішки із шостого посьолка, пішки пішли у Гасановку. А в Гасановку йшли ми через Мокрянку. Кукурузу тоді возили кіньми, кукурудзу і ми собирали з мамою кукурузку і вона мене кормила кукурузкой той. Прийшли ми в Гасановкє… а там нема де жить. Прийшли ми в обід, в Гасановку, якраз в обід був, давали обід… варену кукурудзу. А жить нема де. Я жила на вулиці в Гасановкє. Мама один день поробила і розчиталася. А батько  з… він работав на конном дворі… Він… а він із Бєлєнькой поїхав у Запорожжя і встроївся работать на конном дворі. Там були корови, були коні. І зустріла вона людей, їй сказали, шо вона, він приїхав у Запорожжя. А мама тоді приїхала у Запорожжя і строїлася дояркой. Це вже був … це був тридцять третій, тридцять третій год.

А Ви казали, коли ходили в Запоріжжя, там Ви не бачили, Ви просили їсти.  Чи Вам давали хліб люди? Чи давали якісь продукти? Коли з мамою просили?

Це ми просили в Бєлінькой.

В Бєлінькой просили?

Да.

А давали їсти люди?

Нєа.

Ругали їх, шо йдіть робіть.

А в Запоріжжі Ви казали дітей бачили, покинутих дітей?

Да.

Хто їх покидав?

Батьки …

А чого покидали?

Голодні були…

А шо з тими дітьми було?

Забрали у дєтскій дом…

А там годували?

Ну…, канєшно…

А Ви не боялися, що вас тоже можуть покинути?

Ой як я боялася…

Ви сільно ж боялісь, шоб Вас…

Я дуже боялась.

Само больше чего ана боялась, што б мама нігдє нє аставіла.

Да.

Потому шо очєнь много дєтєй брасалі, на уліце било забито дєтьмі, каторих брасалі радітєлі, што б іх забралі, в ето ж, што б іх забралі в дєтдома, вот.

Читати далі…
Свідчення про Голодомор
Карта місць масового поховання жертв Голодомору-геноциду