Lokhvytsia

Lokhvytskyi district

Poltаvskа region

Victims: 1