Yemtsi (Yarmаkivskoi)

Myrhorodskyi district

Poltаvskа region

Victims: 20