Bilevo

Iziaslаvskyi district

Khmelnytskа region

Victims: 139