Osytniazhkа

Novomyrhorodskyi district

Kirovohrаdskа region

Victims: 61

The population of the Ositnyazhka village of Novomyrgorodsky district of the Kirovograd region suffered from the Holodomor genocide of 1932-1933.