Pishchаnyi Brid

Dobrovelychkivskyi district

Kirovohrаdskа region

Victims: 412

The population of the Pishchanyi Brid village of the Dobrovolechkivskyi district of the Kirovograd region suffered from the Holodomor-genocide of 1932-1933.