Synky

Blаhovishchenskyi district

Kirovohrаdskа region

Victims: 44