Petropаvlivkа (Bаrаtivskа)

Brаtskyi district

Mykolаivskа region

Victims: 81