Polkovа Mykytivkа

Bohodukhivskyi district

Khаrkivskа region

Victims: 616