Krysyne

Bohodukhivskyi district

Khаrkivskа region

Victims: 79