Vyshchа Dubechnia

Vyshhorodskyi district

Kyivskа region

Victims: 15

The population of Vyshcha Dubechnia of the Vyshgorod district of the Kyiv region suffered from the Holodomor genocide of 1932-1933