Vyshkivtsi

Nemyrivskyi district

Vinnytskа region

Victims: 32