Zаporizhzhia

Zaporizhzhia district

Zаporizkа region

Victims: 788